במותם נפרדו: זוג שהתגרש לא ייטמן יחד

0
884

במותם נפרדו: זוג שהתגרש לא ייטמן יחד

צילום: בראל אפרים

בית המשפט קבע כי חלקת קבר שנרכשה בידי בני זוג בעודם נשואים – תישאר ברשותו של הבעל, שכן היא סמוכה לקבר הוריו. האישה תקבל מחצית מסכום הרכישה ותוכל לרכוש חלקת קבר אחרת. חברה קדישא: “אין לקבור מתים שהיו שונאים בחייהם”
מקור: חדשות YNET במותם נפרדו: זוג שהתגרש לא ייטמן יחד