הלמ"ס: יותר בנים נבחנים ב-5 יח"ל מתמטיקה, יתרון לעשירונים העליונים

0
1139

הלמ”ס: יותר בנים נבחנים ב-5 יח”ל מתמטיקה, יתרון לעשירונים העליונים

null

פערים בין יהודים לערבים ובין תלמידים מהעשירונים העליונים לאחרים – ניכרים מאוד על פי דו”ח הלמ”ס, שבחן את 2016-2006. בתחילת העשור מספר הנבחנים בחמש יח”ל מתמטיקה היה קרוב ל-13 אלף. לאחר שיא שלילי ב-2012 התהפכה המגמה. ומהו אחוז המורות במקצועות המתמטיקה והמדעים?
מקור: חדשות YNET הלמ”ס: יותר בנים נבחנים ב-5 יח”ל מתמטיקה, יתרון לעשירונים העליונים