"התמונה החינוכית": עלייה בזכאות לבגרות, הוכפל מספר הבחינות הפסולות

0
239

"התמונה החינוכית": עלייה בזכאות לבגרות, הוכפל מספר הבחינות הפסולות

צילום: רועי עידן

בשנת הלימודים תשע”ח עלה מספר הזכאים לתעודת בגרות ל-69.9% לעומת 68.2% בשנה שקדמה לה. במקביל נמשכת מגמת העלייה בזכאים לתעודת בגרות מצטיינת במתמטיקה ובאנגלית. מנגד חלה עלייה במספר מחברות הבחינה הפסולות. השר פרץ נמנע מלהזכיר את קודמו בנט, שבתקופתו נרשמו ההישגים
מקור: חדשות YNET "התמונה החינוכית": עלייה בזכאות לבגרות, הוכפל מספר הבחינות הפסולות