זינוק של 47 אחוז בשיח השנאה נגד ריבלין: "עורך דין של מחבלים"

0
118

זינוק של 47 אחוז בשיח השנאה נגד ריבלין: "עורך דין של מחבלים"

Photo: Flash90

בשנת 2019 נרשמו 12,267 פוסטים וציוצים בעלי תוכן של שנאה כלפי הנשיא. פוסטים שמכילים ביקורת לגיטימית נגד ריבלין לא נכללו בבדיקה. שיח השנאה התגבר לאחר אמירות מסיתות של פוליטיקאים נגד הנשיא: “120 אינטרסנטים זרקו אותך מהכנסת לתוך פח האשפה”
מקור: חדשות YNET זינוק של 47 אחוז בשיח השנאה נגד ריבלין: "עורך דין של מחבלים"