ממשלת ישראל צריכה לבקש סליחה מהצוותים הרפואיים

0
4

ממשלת ישראל צריכה לבקש סליחה מהצוותים הרפואיים

פרופ

מר בנט, צריך לחיות לצד המגפה – לא לצד האטימות. אסור שנכיל את המתים, אסור שנעצום עיניים מול המצוקות הגדולות שאתה מכיר היטב
מקור: חדשות YNET ממשלת ישראל צריכה לבקש סליחה מהצוותים הרפואיים