מרצים נגד האוניברסיטה העברית בשל שת"פ עם תנועת "אם תרצו": "קו אדום"

0
110

מרצים נגד האוניברסיטה העברית בשל שת"פ עם תנועת "אם תרצו": "קו אדום"

צילום: אוהד צויגנברג

בעקבות כניסת התנועה לרשימת הארגונים שהתנדבות בהם מקנה נקודות זכות אקדמיות – תקפו מרצים ואנשי סגל באוניברסיטה את ההחלטה: “ארגון פאשיסטי שפועל לדיכוי חופש אקדמי”. באוניברסיטה טענו: “לא מדובר בארגון פוליטי”. אם תרצו: “המרצים צבועים”
מקור: חדשות YNET מרצים נגד האוניברסיטה העברית בשל שת"פ עם תנועת "אם תרצו": "קו אדום"