על רקע המלחמה: הכנסת דנה בקליטת עולים מאוקראינה

0
15

על רקע המלחמה: הכנסת דנה בקליטת עולים מאוקראינה

אזרחים שברחו מאוקראינה מגיעים למחנה זמני בפולין

בדיון חירום שכינסה ועדת הכספים סיפר נציג הסוכנות היהודית על אלפי פניות שהתקבלו מיהודים באוקראינה המבקשים לעלות לארץ. נציגים נשלחו למדינות השכנות כדי לסייע להם. יו”ר הוועדה, ח”כ אלכס קושניר: “הזדמנות להביא עשרות אלפי זכאי חוק השבות, זו חובתנו”
מקור: חדשות YNET על רקע המלחמה: הכנסת דנה בקליטת עולים מאוקראינה