פחות אנוכיים, יותר לאומנים: העולם בקורונה

0
47

פחות אנוכיים, יותר לאומנים: העולם בקורונה

צילום: EPA

מחקר שבחן את השפעות המגפה בשש מדינות הראה שהקורונה חיזקה את הקהילתיות והמעורבות החברתית. תוצאות נוספות של “מגמת ההתכנסות” – עלייה בלאומנות, ירידה בסובלנות ובאמון בארגונים בינלאומיים
מקור: חדשות YNET פחות אנוכיים, יותר לאומנים: העולם בקורונה